HOTLINE KINH DOANH:    024 7109 5995   |   [email protected]         HỖ TRỢ KỸ THUẬT:    [email protected]

Thay vì việc truy cập email Google từ mail.google.com hay truy cập Drive từ drive.google.com, bạn hoàn toàn có thể tuỳ chỉnh các đường link đăng nhập theo đúng tên miền mà bạn đã đăng ký với G Suite / Google Apps để các có các đường link đăng nhập mới thân thiện, dễ nhớ hơn như sau: mail.tenmiencuaban.com hoặc drive.tenmiencuaban.com.

Để kích hoạt các URL tùy chỉnh, bạn truy cập vào Admin Console (Bảng điều khiển quản trị) > Company profile (Hồ sơ công ty) > Custom URLs (URL tùy chỉnh) > Select domain (Chọn tên miền ) ở danh sách muốn cấu hình URL tùy chỉnh.

Điền vào url tùy chỉnh (prefix) tương ứng với từng dịch vụ. Ví dụ mail cho Gmail, drive cho Drive, cal cho Calendar (xem chi tiết tại hình sau)

url_tuy_chinh_g_suite

Sau khi bấm Save, Google sẽ hiện lên một bảng popup kèm hướng dẫn, bạn phải thay đổi bản ghi CNAME với máy chủ miền của bạn. Sau khi thêm xong theo hướng dẫn, bạn cần bấm vào nút  I’ve completed these steps (Tôi đã hoàn tất các bước này).

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Liên hệ chúng tôi

0349 647 675

KINH DOANH / CSKH

[email protected]

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

[email protected]

© 2009 – 2022 MGA.vn – Email doanh nghiệp. All right reserved.