HOTLINE KINH DOANH:    024 7109 5995   |   [email protected]         HỖ TRỢ KỸ THUẬT:    [email protected]

Google Apps là gì?

Google Apps là một bộ ứng dụng của Google kết hợp nhiều dịch vụ cần thiết để trợ giúp doanh nghiệp của bạn. Đây là dịch vụ được lưu trữ trên máy chủ cho phép doanh nghiệp, trường học và các tổ chức sử dụng nhiều sản phẩm đa dạng của Google — bao gồm Email, Google Documents, Lịch Google và Google Talk – trên một tên miền duy nhất (ví dụ: www.congtycuaban.com).

images

Ví dụ: nếu bạn sở hữu tên miền example.com và bạn đăng ký dịch vụ Google Apps, mọi người trong tổ chức của bạn sẽ nhận được:

  • Một địa chỉ email tùy chỉnh ([email protected])
  • Các công cụ xử lý văn bản
  • Bảng tính và bản trình bày
  • Hệ thống lịch dùng chung
  • Công cụ tạo trang và trang web dành cho doanh nghiệp của bạn
  • Quyền truy cập hệ thống mạng nội bộ linh hoạt
  • Và nhiều, nhiều hơn nữa!
  • Tài khoản Google khác với tài khoản Google Apps như thế nào?

Mặc dù tài khoản Google Apps và tài khoản Google đều cho phép bạn truy cập nhiều sản phẩm Google giống nhau nhưng chúng là hai loại tài khoản khác nhau. Tài khoản Google là một hệ thống đăng nhập hợp nhất cho phép bạn truy cập vào nhiều sản phẩm tiêu dùng miễn phí đa dạng của Google — như Gmail, Google Groups, Danh sách mua sắm trên Google, Picasa, Lịch sử web, iGoogle và Google Checkout — được Google quản lý. Google Apps cấp quyền truy cập các sản phẩm do Google cung cấp nhưng được tổ chức của bạn quản lý.

Bạn không chắc mình có loại tài khoản nào?

Nếu bạn có thể chỉnh sửa tùy chọn khôi phục tài khoản của bạn, cửa sổ mới thì bạn có tài khoản Google. Nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình tới trang tùy chọn khôi phục tài khoản cửa sổ mới và nhận thông báo chi tiết để liên hệ với quản trị viên của bạn thì bạn có tài khoản Google Apps.

Chuyển đổi Google Apps

Gần đây, chúng tôi đã chuyển đổi tài khoản Google Apps sang cơ sở hạ tầng tài khoản mới tức là tài khoản Google Apps có thể truy cập vào phần lớn các sản phẩm của Google như một tài khoản Google.

Tài khoản Google chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện do Google đặt ra như bạn đã đồng ý khi tạo tài khoản của mình. Tuy nhiên, nếu bạn có tài khoản Google Apps, các dịch vụ bạn sử dụng trên tài khoản cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của tổ chức của bạn. Ngoài ra, quyền truy cập các dịch vụ do Google cung cấp nằm trong sự kiểm soát của quản trị viên của bạn, vì vậy, bạn có thể bị hạn chế về một số chức năng khi sử dụng tài khoản Google Apps so với tài khoản Google.

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Liên hệ chúng tôi

0349 647 675

KINH DOANH / CSKH

[email protected]

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

[email protected]

© 2009 – 2022 MGA.vn – Email doanh nghiệp. All right reserved.