HOTLINE KINH DOANH:    024 7109 5995   |   [email protected]         HỖ TRỢ KỸ THUẬT:    [email protected]

Gói giải pháp G Suite by Google Cloud có hỗ trợ công cụ để giúp admin nhận thông báo quan trọng về các hoạt động đăng nhập đáng ngờ, tình trạng hoạt động của tài khoản, những thay đổi thông tin mật khẩu, hoặc thay đổi cấu hình thực hiện bởi admin khác. Người quản trị G Suite có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài khoản người dùng và đảm bảo vấn đề bảo mật cho doanh nghiệp của mình. Khi thiết lập nhận thông báo cho các hành động trên tài khoản G Suite của mình, bạn sẽ nhận được email thông báo cho mỗi hành động xảy ra, tình trạng dịch vụ của gói G Suite đang sử dụng.

G Suite hiện hỗ trợ các hình thức thông báo sau:

  • Hành động liên quan đến người dùng: Thêm / sửa / xóa người dùng, mở khóa / khóa tài khoản người dùng, đổi mật khẩu người dùng …
  • Hành động liên quan đến thiết bị di động: Hoạt động đáng ngờ trên thiết bị di động, Cập nhật về xâm phạm thiết bị …
  • Hành động thay đổi thiết lập bởi quản trị viên khác: Thay đổi cài đặt email, lịch, Drive
  • Hành động liên quan đến Email doanh nghiệp: Lỗi ghi nhật ký Exchange, Lỗi TLS, Lỗi máy chủ thông minh,
  • Và các hành động tùy chỉnh khác

Thông tin liên quan tới các hoạt động người dùng sẽ giúp admin xác định hành vi đáng ngờ và phát hiện khi nào tài khoản người dùng có thể đã bị xâm phạm. Ví dụ: admin có thể thấy rằng gần đây người dùng đã thay đổi cả mật khẩu và thông tin khôi phục mật khẩu. Đây có thể là dấu hiệu của một tên hacker chiếm đoạt tài khoản. Sử dụng các báo cáo này, admin có thể theo dõi thời gian và địa chỉ IP của những thay đổi để xem liệu có điều bất thường hay không. Tùy thuộc vào điều tra của các admin, họ có thể có các hành động thích hợp (ví dụ: đặt lại mật khẩu, tắt quy trình xác minh 2 bước) để khôi phục tài khoản người dùng.

Để thiết lập bật tắt các thông báo về hoạt động trong tài khoản G Suite, bạn truy cập vào Admin Console > Reports (Báo cáo) > Manage Alerts (Quản lý thông báo) > Ở cột Status (tình trạng) bạn bấm nút toggle để bật, tắt việc gửi thông báo cho từng hành động.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Liên hệ chúng tôi

0349 647 675

KINH DOANH / CSKH

[email protected]

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

[email protected]

© 2009 – 2022 MGA.vn – Email doanh nghiệp. All right reserved.