HOTLINE KINH DOANH:    024 7109 5995   |   [email protected]         HỖ TRỢ KỸ THUẬT:    [email protected]

Google Cloud luôn chú trọng việc tăng cường bảo mật cho khách hàng. Để nâng cao cấp độ bảo mật cho những thiết bị truy cập vào G Suite, Google sẽ bắt đầu triển khai tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản có thực thi mật mã cho khách hàng sau ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản mang lại cho quản trị viên G Suite những lợi ích sau:

 • Thực thi khóa màn hình hoặc mật mã trên thiết bị
 • Xóa tài khoản của công ty trong trường hợp thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp (nhưng không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khỏi thiết bị)
 • Xem, tìm kiếm và quản lý kho thiết bị đang truy cập dữ liệu G Suite

Người dùng cuối sẽ không nhận thấy bất kỳ sự ảnh hưởng nào đối với thiết bị di động nếu họ đã thiết lập mật mã hoặc khóa màn hình trên thiết bị và đang chạy phiên bản Android 6.0 trở lên hoặc iOS 8.0 trở lên. Người dùng chưa có mật mã hoặc khóa màn hình sẽ phải thiết lập một mật mã hoặc khóa màn hình trên thiết bị để tiếp tục truy cập dữ liệu G Suite từ thiết bị di động của họ. Các thiết bị truy cập G Suite qua Google Sync hoặc IMAP trên iOS sẽ không có mật mã. Hãy xem các câu hỏi thường gặp trong email khách hàng ở dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Điều này có ý nghĩa gì đối với tổ chức và người dùng cuối ?

Sau khi tổ chức của bạn bật tính năng quản lý thiết bị di động cơ bản, bạn có thể:

 • Xem tất cả các thiết bị Android và iOS đang truy cập dữ liệu G Suite của bạn
 • Xóa dữ liệu của công ty trong trường hợp thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp mà không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khỏi thiết bị
 • Yêu cầu người dùng cuối có khóa màn hình hoặc mật mã trên thiết bị để bảo vệ dữ liệu của công ty bạn

Tổ chức của chúng tôi đã sử dụng nhà cung cấp Dịch vụ quản lý di động dành cho doanh nghiệp (EMM) bên thứ ba để quản lý thiết bị iOS. Sự thay đổi này có áp dụng với tổ chức chúng tôi không?

Đúng vậy, sự thay đổi này cũng sẽ áp dụng cho tổ chức của bạn nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp EMM bên thứ ba, để quản trị viên của bạn có thể xem tất cả thiết bị Android và iOS trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Do tính năng này không yêu cầu người dùng cuối cài đặt bất kỳ ứng dụng hoặc cấu hình MDM nào trên thiết bị nên sẽ không ảnh hưởng đến quá trình triển khai của nhà cung cấp EMM bên thứ ba.

Tổ chức của chúng tôi đang sử dụng Google Sync để đồng bộ hóa thư, lịch và danh bạ trong ứng dụng Apple iOS Mail bằng Exchange ActiveSync. Điều này ảnh hưởng như thế nào đến người dùng cuối của tôi?

Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến những thiết bị di động đồng bộ hóa qua Google Sync; chúng tôi sẽ không thực thi mật mã với những người dùng cuối này. Để tận dụng những tính năng bảo mật này, hãy bật iOS Sync và tắt Google Sync thông qua tùy chọn Quản lý thiết bị > Thiết lập > Đồng bộ hóa trên thiết bị di động. Khi chuyển từ Google Sync sang iOS Sync, người dùng cuối phải xóa tài khoản Exchange khỏi thiết bị của họ và bắt đầu tận dụng ứng dụng Gmail và Lịch Google. Xin lưu ý rằng để đồng bộ hóa danh bạ qua iOS Sync thì cần phải bật tính năng Quản lý thiết bị di động nâng cao.

Tổ chức của chúng tôi cho phép người dùng iOS đồng bộ hóa thư qua IMAP bằng cách thêm Tài khoản Google của họ trong phần cài đặt thiết bị. Họ có bị ảnh hưởng không?

Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến người dùng cuối đồng bộ hóa thư qua IMAP và không sử dụng các ứng dụng G Suite gốc (Gmail, Drive, Lịch, v.v.). Chúng tôi sẽ không thực thi mật mã với những người dùng cuối này, thiết bị của họ sẽ không được liệt kê trong kho thiết bị và quản trị viên không thể xóa dữ liệu của công ty khỏi thiết bị iOS nếu thiết bị bị thất lạc hoặc mất cắp. Để tận dụng những tính năng bảo mật này, hãy tắt IMAP qua Ứng dụng > G Suite > Gmail > Cài đặt nâng cao và yêu cầu người dùng cuối truy cập vào thư qua ứng dụng Gmail.

Có thể bật tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản trước khi sự thay đổi này diễn ra không?

Có. Nếu bạn muốn bật tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản có thực thi mật mã trước khi triển khai sự thay đổi đã nêu chi tiết ở trên, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Chuyển tới mục Quản lý thiết bị > Thiết lập > Quản lý thiết bị di động.
 3. Đặt tùy chọn Bật quản lý thiết bị di động thành Bật.
 4. Đảm bảo rằng bạn chọn tùy chọn Cơ bản cho tất cả các nền tảng rồi nhấp vào Lưu.
 5. Chuyển tới mục Quản lý thiết bị > Cài đặt mật khẩu > Chính sách mật khẩu.
 6. Chọn tùy chọn Yêu cầu người dùng đặt mật khẩu.
 7. Để Độ mạnh mật khẩu thành “Cơ bản (Khóa màn hình bất kỳ)” rồi nhấp vào Lưu.

Nếu bạn muốn bật tính năng Quản lý thiết bị cơ bản cho miền của mình mà không thực thi mật mã, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Chuyển tới mục Quản lý thiết bị > Thiết lập > Quản lý thiết bị di động.
 3. Đặt tùy chọn Bật quản lý thiết bị di động thành Bật.
 4. Đảm bảo rằng bạn chọn tùy chọn Cơ bản cho tất cả các nền tảng rồi nhấp vào Lưu.
 5. Chuyển tới mục Quản lý thiết bị > Cài đặt mật khẩu > Chính sách mật khẩu.
 6. Bỏ chọn Yêu cầu người dùng đặt mật khẩu nếu đã bật tùy chọn này.
 7. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn không muốn bật tính năng Quản lý thiết bị cơ bản cho miền của mình:

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 2. Chuyển tới mục Quản lý thiết bị > Thiết lập > Quản lý thiết bị di động.
 3. Đặt tùy chọn Bật quản lý thiết bị di động thành Bật.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Đặt tùy chọn Bật quản lý thiết bị di động thành Không bật.
 6. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn không thực hiện hành động nào khác, thì Google sẽ bật tính năng Quản lý thiết bị di động cơ bản có thực thi mật mã cho các thiết bị đủ điều kiện sau ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Nếu bạn có câu hỏi khác hoặc cần hỗ trợ về kỹ thuật, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ G Suite hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của MGA.vn.

Bài viết liên quan

1 Comment

Leave a Comment

Liên hệ chúng tôi

0349 647 675

KINH DOANH / CSKH

[email protected]

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

[email protected]

© 2009 – 2022 MGA.vn – Email doanh nghiệp. All right reserved.