HOTLINE KINH DOANH:    0349 647 675   |   [email protected]         HỖ TRỢ KỸ THUẬT:    [email protected]

Đăng ký gói dùng thử miễn phí

Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm bằng không gian làm việc tích hợp, an toàn

  • Please enter a number greater than or equal to 1.

Thông tin liên hệ

Làm được nhiều việc hơn với

Google Workspace

  • Email tùy chỉnh chứa miền của bạn
  • Hoạt động trên nền tảng đám mây và không cần cài đặt
  • Các tính năng quản trị và bảo mật nâng cao
  • Yên tâm nhờ có dịch vụ hỗ trợ 24/7
  • Dùng thử miễn phí 14 ngày, sau đó tính phí hàng tháng

Microsoft 365

  • Email tùy chỉnh chứa tên miền của bạn
  • Hoạt động trên nền tảng đám mây và không cần cài đặt
  • Các tính năng quản trị và bảo mật nâng cao
  • Yên tâm nhờ có dịch vụ hỗ trợ 24/7

Liên hệ chúng tôi

0349 647 675

KINH DOANH / CSKH

[email protected]

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7

[email protected]