HOTLINE KINH DOANH:    0828 999 666   |   0843 999 666         HỖ TRỢ KỸ THUẬT:    0777 247 777
Google ra mắt Google Workspace và hướng đến tương lai công việc không cần văn phòng

Hôm nay, Google Cloud chính thức giới thiệu Google Workspace, bộ nhận diện thương hiệu mới thể hiện một trải nghiệm sản phẩm tích hợp sâu sắc, cùng với các dịch vụ mới để có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Google Workspace: mọi thứ bạn cần để hoàn

Gói Email doanh nghiệp (Google Apps) vĩnh viễn 10 users

Tài khoản Google Apps vĩnh viễn gói 10 users, dung lượng mỗi user lên tới 15GB, toàn quyền quản trị tài khoản. Google Apps là giải pháp điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi

Gói Email doanh nghiệp (Google Apps) vĩnh viễn 50 users

Tài khoản Google Apps vĩnh viễn gói 50 users, dung lượng mỗi user lên tới 15GB, toàn quyền quản trị tài khoản. Google Apps là giải pháp điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi

Gói Email doanh nghiệp (Google Apps) vĩnh viễn 2000 users

Tài khoản Google Apps vĩnh viễn gói 2000 users, dung lượng mỗi user lên tới 15GB, toàn quyền quản trị tài khoản. Google Apps là giải pháp điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi

Gói Email doanh nghiệp (Google Apps) vĩnh viễn 1000 users

Tài khoản Google Apps vĩnh viễn gói 1000 users, dung lượng mỗi user lên tới 15GB, toàn quyền quản trị tài khoản. Google Apps là giải pháp điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi

Gói Email doanh nghiệp (Google Apps) vĩnh viễn 500 users

Tài khoản Google Apps vĩnh viễn gói 500 users, dung lượng mỗi user lên tới 15GB, toàn quyền quản trị tài khoản. Google Apps là giải pháp điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi

Gói Email doanh nghiệp (Google Apps) vĩnh viễn 200 users

Tài khoản Google Apps vĩnh viễn gói 200 users, dung lượng mỗi user lên tới 15GB, toàn quyền quản trị tài khoản. Google Apps là giải pháp điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi

Gói Email doanh nghiệp (Google Apps) vĩnh viễn 100 users

Tài khoản Google Apps vĩnh viễn gói 100 users, dung lượng mỗi user lên tới 15GB, toàn quyền quản trị tài khoản. Google Apps là giải pháp điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi

Gói Email doanh nghiệp (Google Apps) vĩnh viễn 5000 users

Tài khoản Google Apps vĩnh viễn gói 5000 users, dung lượng mỗi user lên tới 15GB, toàn quyền quản trị tài khoản. Google Apps là giải pháp điện toán đám mây giúp bạn và doanh nghiệp của bạn làm việc với năng suất cao hơn và dễ dàng thực hiện ở mọi nơi trên mọi

Recent Posts

Liên hệ chúng tôi

© 2009 – 2020 MGA.vn. All right reserved.